Theo kế hạch ngày 4/2/2018 nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức thành công, ý nghĩa hội xuân cho các bé.