Ngày 06/7/2020 Liên đoàn Lao động huyện Võ Nhai đến thăm và tặng quà động viên cho giáo viên, nhân viên hợp đồng có hoàn cảnh khó khăn tại Trường. Đoàn có đồng chí Trịnh Thị Tú Quyên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Võ Nhai, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện,